Co je to Kick Box?
Kick-box je moderní kontaktní sport, který vznikl na přelomu 60 a 70 let v USA jako univerzální způsob boje jednotlivých bojových směrů.. Za sjednotitele a zakladatele kickboxu lze považovat pana Howarda Hansona, dále pak jeho manželku a p.Arnolda Urquideze. Pro laika mnohdy bývá velmi složité rozeznat kick-box od velmi podobného muai-thai neboli také thajského boxu, který ovšem vznikl před 1000-ci lety v Asii. To, co dodává thajskému boxu svůj vlastní a osobitý půvab a charakter, podle kterého jej rozeznáme od kick-boxu, je sugresivní hudba, která provází bojovníka během celého zápasu, stejně jako tradiční rituál, který provádí zápasníci před zahájením boje. Orchestr, jenž tvoří bubny, cimbály a javské flétny, rytmicky provádí tempo zápasu. Další důležité rozdíly nalézáme v technikách kopů a úderů, ale nesmíme opomenout i důležité rozdíly v pravidlech zápasu.Původní kořeny kick-boxu sahají vlastně do full-contactových zápasů, které jsou i dnes velmi rozšířenou sportovní disciplínou. Technika kopu kick-boxu se prolíná až na pár detailů s technikou kopu karate, největší rozdíly však nalézáme v technice úderu rukama, která se skoro shoduje s klasickým anglickým boxem. Velká většina světoznámých kick-boxerů byla původně boxery nebo zápasníky ve full-contactu.

Disciplíny
Semikontakt resp. Americké karate :
Semikontakt je přerušovanou formou boje tzn. po každém zasažení rukou či nohou do bodovaného místa, kterým je hlava a tělo, dojde k přerušení a přidělení bodu na danou stranu. Techniky musí být vedeny kontrolovaně. Pro tuto disciplínu je typické především postavení bojovníků, kteří většinou stojí proti sobě bokem. V semikontaktu rozhoduje především rychlost provedení technik a postřeh. Zápasiště semikontaktu tvoří čtverec 8x8 m s vnitřním rozměrem zápasiště 6x6m. Boj v semikontaktu trvá 3x2 min s minutovými přestávkami včetně zápasů finálových.

Lightkontakt:
Lightkontakt je lehkou formou boje a proto techniky v této disciplíně musí být vedeny s lehkým dotekem. Postavení bojovníků v této disciplíně je většinou otevřené, tzn. bojovníci stojí proti sobě čelem. V lightkontaktu rozhoduje především umění napojování technik, znalost prostoru a předvídavost. Zápasiště lightkontaktu tvoří boxerský ring, regulérní je ale také prostor zápasiště pro semikontakt. Boj v lightkontaktu trvá 3x2 min s minutovými přestávkami včetně zápasů finálových.

Fullkontakt :
Fullkontakt je plnokontaktní formou boje a proto techniky v této disciplíně musí být vedeny s potřebnou razancí a snahou o co nejvyšší účinnost. Postavení borců v této disciplíně je obdobné jako v lightkontaktu. Ve fullkontaktu rozhoduje vedle činností definovaných v lightkontaktu především tvrdost prováděných technik. Zápasiště fullkontaktu tvoří boxerský ring. Boj ve fullkontaktu trvá 3x2 min s minutovými přestávkami včetně zápasů finálových.

Low kick :
Low kick je plnokontaktní formou boje a proto techniky v této disciplíně musí být vedeny s potřebnou razancí a snahou o co nejvyšší účinnost. Postavení borců v této disciplíně je obdobné jako v lightkontaktu. Low kick se odlišuje od fullkontaktu především kopem, který je ve fullkontaktu zakázán a to nízkým kopem na stehno, v překladu právě low kickem. V low kicku rozhoduje vedle činností definovaných v lightkontaktu především tvrdost prováděných technik. Zápasiště low kicku tvoří boxerský ring. Boj v low kicku trvá trvá 3x2 min s minutovými přestávkami včetně zápasů finálových.

 

Pravidla ČSFu

(nová úprava dle pravidel WAKO-2009)

Sportovec, který se hodlá účastnit jakékoli soutěže ČSFu, musí splňovat tyto předpoklady:

 -         Být registrovaným členem ČSFu a při prezentaci předložit platný sportovní průkaz.

 -         Být zcela zdráv a mít ve svém sportovním průkazu platné potvrzení o lékařské prohlídce, ne starší 1 roku.

 -         Souhlasit s tím, že se podrobí lékařské prohlídce, nebo dopingovému testu - před soutěží, během ní, nebo následně po ní.

 -         Startovat s vědomím a souhlasem svého trenéra, u neplnoletých také s písemným, notářsky ověřeným souhlasem zákonného zástupce.

 -         Znát pravidla ČSFu, rozumět jim a řídit se jimi.

 

 

Věkové kategorie   

 Mladší žáci, žákyně      ( MŽci, MŽky )                       7 – 12 let        

 Starší žáci, žákyně        ( SŽci,  SŽky )                        13- 15 let        

 Junioři, juniork             (Jun, Jky )                                16- 18 let        

 Muži, ženy                   (Muži, Ženy)                            nad 18 let        

 Věkové kategorie se řídí dle datumu narození.

 

Váhové kategorie

 MŽci + MŽky : (semi a light)             -28   -32   -37   -42  -47  +47 

 

SŽci : (semi a light)                  -42   -47   -52   -57  -63  -69  +69  

SŽky : (semi a light)                            -42   -46   -50   -55  -60  -65  +65  

 

Jun : (semi a light)                   -57   -63   -69   -74  -79  -84  -89  -94  +94

Jky : (semi a light)                               -50   -55   -60   -65  -70  +70

 

Muži : (semi a light)                             -57   -63   -69   -74  -79  -84  -89  -94  +94

Muži : (ringové disciplíny)                   -51   -54   -57   -60  -63,5  -67  -71  -75  -81  -86  -91  +91

 

Ženy : (semi a light)                             -50   -55   -60   -65  -70  +70

Ženy : (ringové disciplíny)                    -48   -52   -56   -60  -65  -70  +70

 

Protest

-         protest podává vždy kouč – nikoli závodník

-         před vznesením protestu složí kouč poplatek ve výši, jak je uvedeno v propozicích

-         protest stačí podat ústně, ale je nutné tak učinit neprodleně, jak sporná situace nastane

 Důvody k podání protestu

            - chybný výrok, podjatost nebo nepozornost některého z rozhodčích

            - nesportovní chování, neregulérnost výstroje či  oblečení soupeře

            - neregulérnost zápasiště (ringu) nebo jeho bezprostředního okolí

            - chyba časoměřiče, zapisovatele nebo obraceče bodů

 Postup při podání protestu

-         protestující vždy nejprve osloví ringového inspektora (nikoli jiného rozhodčího) a tomu přednese svůj problém. Jedná li se o zjevně oprávněný požadavek, ringový inspektor sám a v rámci své kompetence zjedná nápravu.

-         nesouhlasí li ringový inspektor s interpretací protestujícího, je li řešení situace mimo jeho kompetenci nebo vyžaduje li problém hlubší rozbor, odkáže protestujícího na hlavního rozhodčího – tedy oficiální protest.

-         Protestující má samozřejmě právo se obrátit na hlavního rozhodčího přímo, pak ale už se vždy jedná o oficiální protest a zaplacení poplatku.

 

Řešení protestu

-         Hlavní rozhodčí inkasuje poplatek za protest, vyslechne stížnost protestujícího (protestující kouč jde za hlavním rozhodčím sám – přítomnost údajně poškozeného závodníka nebo dalších osob není přípustná).

-         Pokud hlavní rozhodčí nebyl sporné situaci přítomen nebo pokud to považuje za vhodné, vyslechne názory přímých účastníků. Je výhradně na něm koho osloví (ringový inspektor, ringový rozhodčí, všechny bodové rozhodčí, ostatní rozhodčí, přítomné pořadatele, kouče, borce nebo lékaře).

-         Situaci na základě takto získaných informací zhodnotí a rozhodne.

-         Proti verdiktu hlavního rozhodčího v řešeném oficiálním protestu není odvolání.

 Poznámky :

 -V případě uznání protestu jako oprávněného, vrací hlavní rozhodčí protestujícímu      poplatek.

 -V případě zamítnutí protestu odevzdá hlavní rozhodčí poplatek řediteli soutěže a ten   pak  propadá ve prospěch pořadatele.

 - Záběry z videokamer, fotografie, či svědectví osob nevyžádaných hlavním rozhodčím nejsou přípustná.

 

Light kontakt

 Techniky

-         Kopy – front, side, back, roundhouse, hook, crescent, axe kick, otočky a kopy ve výskoku

-         Ruční – jab, punch, upper-cut, hook, back fist.

-         Podmet (pouze kontrolovaná technika-botička na botičku provedená pod úroveň kotníku).

 Nedovolené techniky a chování

Nadměrná nebo nepřiměřená síla provedení jakékoli techniky.

Všechny techniky, které nejsou dostatečně kontrolovány a doprovázeny pohledem.

Všechny techniky na vrch a temeno hlavy (axe kick ploskou chodidla dovolen).

Všechny techniky na krk, záda a od pasu dolů, vyjma podmetu.

Všechny techniky prováděné v kleče, v leže, v pádu, či při doteku ruky nebo kolene tatami.

Údery rukou ze strany dlaně, malíkové hrany a palce.

Spinning back fist.

Jakékoli útoky hlavou, loktem, holení a kolenem.

Strkání do soupeře, držení, škrcení, přehozy a chytání nohou.

Tlačení soupeře nedovolenými/nebodovatelnými technikami.

Útočení na soupeře, který leží, klečí, padá, nebo zdviženou rukou žádá o přerušení zápasu.

Pokračování v boji po přerušení, či ukončení zápasu.

Slovní napadání soupeře, kouče, diváků nebo rozhodčích.

Postoje a gesta, která nejsou nutná pro vedení boje, nesportovní chování.

Zdržování zápasu předstíráním zranění, nutnosti úpravy výstroje, či vyplivováním zubního chrániče.

Držení se, opírání a odrážení od provazů ringu.

Utíkání před soupeřem, zavěšování se na soupeře, obracení se zády a padání.

Opouštění zápasiště při ustupování před soupeřem nebo při útoku.

Svévolné přerušení boje bez pokynu rozhodčího.

 Exit – opouštění zápasiště

Jestliže borec opustí vymezené zápasiště, byť pouze jedním chodidlem, aniž by byl soupeřem vytlačován silou nebo technikou, bude toto chování posuzováno jako exit – nedovolené opouštění zápasiště. Penalizace je uvedena v odstavci Bodová ztráta. Jako Exit je posuzováno opouštění zápasiště jak při útoku, tak při obraně.

 Síla provedení

Light kontakt je kontaktní formou boje a techniky v této disciplíně musí být vedeny pod úplnou kontrolou a s přiměřenou silou provedení. Light kontakt byl vytvořen jako prostřední stupeň mezi semi kontaktem a full kontaktem. Používají se techniky z full kontaktu, ale síla úderu i kopu by měla být vedena se stejnou a přiměřenou razancí, která náleží střednímu provedení techniky. Stejně tak použití technik úderů a kopů musí být v rovnováze.

 Oblečení borců

Tričko (není přípustné tričko bez rukávů) a dlouhé saténové kalhoty. Tričko a kalhoty musí mít rozdílnou barvu; tričko je zastrčeno do kalhot, čímž je barevně zdůrazněna úroveň pasu. Má-li oblečení stejnou barvu, musí být doplněno "obi" - tkaninovým páskem jiné, kontrastní barvy. Sportovní kimona (tzv. karate-gi) a obleky podobného charakteru jsou přípustná, za dodržení výše uvedených podmínek barevného rozlišení.

Oblečení borce musí být čisté a nesmí být popsáno, či pomalováno. Logo a název oddílu, či reklama osobního sponzora borce nebo jeho klubu, jsou dovoleny.

 Ochranné prostředky

Helma, chránič chrupu, prsní chránič - ženy, juniorky a doporučené u starších i mladších žákyň boxerské rukavice 10 oz, suspenzor, chrániče holení a chrániče nártů - tzv. botičky. Všechny tyto ochranné prostředky musí pocházet od autorizovaných výrobců a musí být v dobrém - plně funkčním stavu.

Žádné další chrániče nejsou přípustné! V lékařsky odůvodněném případě může nastoupit borec s měkkou bandáží lokte, kolene nebo kotníku.

Pořadatel exhibičního utkání nebo sportovního gala programu má právo pro potřeby své akce vypustit z předepsaných ochranných prostředků helmu. Musí to však předem uvést v propozicích a nesmí se jednat o borce mladší 18ti let.

 Zápasiště

Standardní zápasiště light kontaktu tvoří boxerský ring, regulérní je ale také prostor zápasiště pro semi kontakt.

 Kouč

Borec má právo, ale i povinnost, být doprovázen jedním koučem. Kouč je zodpovědný za technickou vyspělost svého borce k regulérnímu vedení boje. Tento kouč může mít s sebou jednoho asistenta. Kouč doprovází borce k ringu, pomáhá mu s úpravami výstroje a během zápasu mu může slušnou formou poskytovat taktické rady. Úkolem kouče také je v případě nutnosti rozhodnout za borce a vzdát zápas vhozením ručníku do zápasiště. Nevhodné chování kouče může ringový rozhodčí potrestat penalizací jeho borce, nebo i nařídit jeho výměnu.

 Čas

Zápas light kontaktu trvá:

mladší žáci, mladší žákyně                    – 3 kola na 2 minuty

starší žáci, starší žákyně                       – 3 kola na 2 minuty

junioři, juniorky                                   – 3 kola na 2 minuty

muži, ženy                                           – 3 kola na 2 minuty

                            

Čas nechává rozhodčí zastavit při úpravě výstroje, ošetření borce, oficiálním varování, v situaci, kdy něco brání pokračování zápasu nebo na pokyn nadřízeného rozhodčího - např. v případě protestu.

 Poznámka:

Čas trvání zápasu je možno upravit. Úprava je v kompetenci pořadatele turnaje. Časy jsou poté následující:

 

Muži, Ženy, junioři, juniorky:         2 kola na 2 minuty, semifinále a finále 3x2 minuty

Žákovské kategorie:                     2 kola na 1,5minuty, semifinále a finále 3x1,5minuty

 Tato výjimka neplatí pro MČR, ME a MS.

 Hodnocení

Body jsou přidělovány třemi bodovými rozhodčími, v průběhu celého zápasu. Penalizaci a její výši určuje ringový rozhodčí sám, v případě pochybností může míru zavinění konzultovat s jedním, nebo i všemi bodovými rozhodčími. Ringový rozhodčí signalizuje všechna svá rozhodnutí ke stolkům bodových rozhodčích - jak gesty, tak i slovně a je zodpovědný za následnou kontrolu těchto svých výroků, správně zapsaných do bodovacích lístků.

 Bodový zisk

 - úder rukou na tělo                                                       1 bod

 - úder rukou na hlavu                                                    1 bod

 - kop nohou na tělo                                                       1 bod

 - vyvedení soupeře z rovnováhy podmetem                    1 bod

 - kop nohou na hlavu                                                     2 body

 - kop ve výskoku do těla                                               2 body

 - kop ve výskoku do hlavy                                            3 body

 Techniky, které se pouze dotýkají nebo které tlačí soupeře, nejsou hodnoceny a nezapočítávají se do bodového zisku.

 Bodová ztráta – současně běžící penalizace :

                        1.porušení pravidel                     W-1. oficiální varování

                       2. porušení pravidel                    W – 2. oficiální varování

                       3. porušení pravidel                     Penalizace 1 oficiální mínus bod

4. porušení pravidel                     Diskvalifikace

           

1. exit                                      W – 1. oficiální varování

2. exit                                      W – 2. oficiální varování

                        3. exit                                      Penalizace 1 oficiální mínus bod

4. exit                                      Diskvalifikace

 

V light kontaktu jsou tyto penalizace odečítány od oficiálního bodového zisku borci, který je penalizován a to na konci kola. Penalizaci vyhlašuje ringový rozhodčí vzápětí po spáchání přestupku a může postupně jednomu borci udělit maximálně 2 oficiální varování a 1 mínus bod. Další penalizace už nutně znamená diskvalifikaci. Není podmínkou, že borec musí být potrestán napřed oficiálním varováním - při závažnějším přestupku může ringový rozhodčí udělit rovnou mínus bod, nebo i borce diskvalifikovat. Udělil-li však rozhodčí borci mínus bod, nemůže už následná penalizace být varování - následovat musí vždy trest vyšší, i kdyby se jednalo o méně závažné provinění.

 Udělování bodů – písemné protokoly

Na konci kola udělí bodoví rozhodčí následující bodové hodnocení:

 - při rovnosti nebo rozdílu 1-2 pomocných bodů (úderů a kopů)        10 – 10 bodů

 - při bodovém rozdílu 3-7 pomocných bodů                                      10 – 9 bodů

 - při bodovém rozdílu přesahující 8 pomocných bodů                         10 – 8 bodů

 

Vítězem se stává borec, který má po všech kolech více bodů. Bodové srážky za penalizace jsou odečítány až z oficiálních bodů (např. 10-9 →10-8)

 Udělování bodů – elektronická forma

Bodové zisky za všechna kola se sčítají. Na konci zápasu vítězí borec s vyšším bodovým skóre. Penalizace za nedovolené techniky a exity se přičítají ke skóre protivníkovi.

 

Bodová ztráta – současně běžící penalizace :

         1. porušení pravidel      W – 1. oficiální varování 

        2. porušení pravidel      W – 2. oficiální varování (+ 1 bod soupeři)

        3. porušení pravidel                 Penalizace 1 mínus bod (+ 3 body soupeři)

        4. porušení pravidel                 Diskvalifikace

 

1. exit                   W – 1. oficiální varování

2. exit                   W – 2. oficiální varování (+ 1 bod soupeři)

                        3. exit                  Penalizace 1 mínus bod (+ 3 body soupeři)

4. exit                   Diskvalifikace

 Bodová shoda

Nastane-li případ, že po vypršení času mají oba borci stejný počet bodů, rozhodnou jednotliví bodoví rozhodčí dle těchto hledisek: 

 - převaha v posledním kole

 - lepší aktivita během zápasu

 - více provedených kopů

 - lepší obrana

 - lepší technické provedení

 Nenastoupení k zápasu

Nenastoupí-li borec k zápasu na výzvu rozhodčího, či komentátora soutěže a není-li rozhodčímu znám důvod jeho zdržení (např. ošetřování lékařem, nebo probíhající zápas téhož borce na jiném zápasišti), dá ringový rozhodčí pokyn časomíře k měření nástupního času. Nedostaví-li se borec do 60ti sekund, obdrží oficiální varování. Po 90ti sekundách obdrží mínus bod a nenastoupí-li ani do 120ti sekund, je diskvalifikován. Má-li ringový rozhodčí informace o tom, že borec nastupovat nebude, nemusí nechat měřit nástupní čas a diskvalifikuje borce hned - zároveň vyhlásí jeho protivníka jako vítěze.

 Přerušení zápasu borcem

Potřebuje-li borec přerušit zápas (důvodem může být potřeba ošetření, úpravy výstroje nebo úmysl vzdát zápas), zvedne jednu ruku a vyčká, až ringový rozhodčí zápas přeruší. Pak mu sdělí, nebo ukáže, jaký má problém a ringový rozhodčí následně rozhodne, zda zápas pozastaví. Zneužití tohoto mechanizmu borcem pro zdržování, odpočinek, zjištění informací od kouče apod., je rozhodčím trestáno.

 Ukončení zápasu

Zápas ukončuje ringový rozhodčí na pokyn časoměřiče, že daný čas vypršel. Signál časoměřiče je akustický (gong, zvon, píšťalka apod.). nebo překážkový - vhození do prostoru zápasiště dohodnutého předmětu (polštářek, rukavice apod.). Zápas může být ukončen i před uplynutím časového limitu a to v těchto případech:

Rozhodnutím ringového rozhodčího o naprosté převaze jednoho z borců (RSC), kdy další pokračování zápasu už nemůže přinést změnu výsledku, ale hrozí nebezpečí ze zranění.

Diskvalifikací jednoho, či obou borců.

Pro zranění - borec není schopen pokračovat v zápase ani po ošetření.

Z rozhodnutí lékaře, který má právo nechat zápas přerušit i ukončit, má-li dojem, že zdraví některého z borců je ohroženo.

Vzdáním jednoho z borců - ručník vhozený do ringu koučem.

 

Bezprostředně po ukončení zápasu vybere ringový rozhodčí bodovací lístky a odvodí z nich výsledek utkání. Povolá pak borce do středu a vyhlásí výsledek směrem k divákům - zvedá ruku vítěznému borci.

 

 Full kontakt

Techniky

-         Kopy – front, side, back, roundhouse, hook, crescent, axe kick, otočky a kopy ve výskoku

-         Ruční – jab, punch, upper-cut, hook.

-         Podmet (pouze kontrolovaná technika-botička na botičku provedená pod úroveň kotníku).

 Nedovolené techniky a chování

Všechny techniky, které nejsou dostatečně kontrolovány a doprovázeny pohledem.

Všechny techniky na vrch a temeno hlavy (axe kick ploskou chodidla dovolen).

Všechny techniky na krk, záda a od pasu dolů, vyjma podmetu.

Všechny techniky prováděné v kleče, v leže, v pádu, či při doteku ruky nebo kolene podlahy ringu.

Údery rukou ze strany dlaně, malíkové hrany a palce.

Back fist a spinning back fist.

Jakékoli útoky hlavou, loktem a kolenem.

Tlačení soupeře nedovolenými/nebodovatelnými technikami.

Strkání do soupeře, držení, škrcení, přehozy a chytání nohou.

Útočení na soupeře, který leží, klečí, padá, nebo zdviženou rukou žádá o přerušení zápasu

Pokračování v boji po přerušení, či ukončení zápasu.

Slovní napadání soupeře, kouče, diváků nebo rozhodčích.

Postoje a gesta, která nejsou nutná pro vedení boje, nesportovní chování.

Zdržování zápasu předstíráním zranění, nutnosti úpravy výstroje, či vyplivováním zubního chrániče.

Držení se, opírání a odrážení od provazů ringu.

Utíkání před soupeřem, zavěšování se na soupeře, obracení se zády a padání.

Svévolné přerušení boje bez pokynu rozhodčího.

 Síla provedení

Full kontakt je plnokontaktní formou boje a proto techniky v této disciplíně musí být vedeny s maximální razancí a snahou o co nejvyšší účinnost. Techniky, které nevyhovují těmto kritériím, nejsou bodovány. Na druhé straně je full kontakt disciplínou, která vyžaduje korektnost borců a nedovolené techniky jsou proto zde ihned nemilosrdně trestány, byť by se jednalo jen o jejich náznak.

 Oblečení borců

Dlouhé saténové kalhoty. Ženy navíc tričko s rukávem, nebo elastické tričko bez rukávů - musí však plně zakrývat prsní chránič. Tričko u žen musí splňovat také nároky na barevné rozlišení úrovně pasu.

Kalhoty borce musí být čisté a nesmí být popsány, či pomalovány. Logo a název oddílu, či reklama osobního sponzora borce nebo jeho klubu, jsou dovoleny.

 Ochranné prostředky

Helma, chránič chrupu, prsní chránič - ženy, boxerské rukavice 10 oz, bandáže prstů, suspenzor, chrániče holení a chrániče nártů - tzv. botičky. Všechny tyto ochranné prostředky musí pocházet od autorizovaných výrobců a musí být v dobrém - plně funkčním stavu.

Žádné další chrániče nejsou přípustné! V lékařsky odůvodněném případě může nastoupit borec s měkkou bandáží lokte, kolene nebo kotníku.

Pořadatel exhibičního utkání nebo sportovního gala programu má právo pro potřeby své akce vypustit z předepsaných ochranných prostředků helmu. Musí to však předem uvést v propozicích a nesmí se jednat o borce mladší 18ti let.

 Zápasiště

Zápasiště full kontaktu tvoří boxerský ring.

 Kouč

Borec má právo, ale i povinnost, být doprovázen jedním koučem. Kouč je zodpovědný za technickou vyspělost svého borce k regulérnímu vedení boje. Tento kouč může mít s sebou jednoho asistenta. Kouč doprovází borce k ringu, pomáhá mu s úpravami výstroje a během zápasu mu může slušnou formou poskytovat taktické rady. Nejdůležitějším úkolem kouče je v případě nutnosti rozhodnout za borce a vzdát zápas vhozením ručníku do ringu. Nevhodné chování kouče může ringový rozhodčí potrestat penalizací jeho borce, nebo i nařídit jeho výměnu.

 Čas

junioři, juniorky                                   – 3 kola na 2 minuty

muži, ženy                                           – 3 kola na 2 minuty

 Čas nechává rozhodčí zastavit při úpravě výstroje, ošetření borce, oficiálním varování, v situaci kdy něco brání pokračování zápasu nebo na pokyn nadřízeného rozhodčího - např. v případě protestu

 Hodnocení

Body jsou přidělovány třemi bodovými rozhodčími, v průběhu celého zápasu. Penalizaci a její výši určuje ringový rozhodčí sám, v případě pochybností může míru zavinění konzultovat s jedním, nebo i všemi bodovými rozhodčími. Ringový rozhodčí signalizuje všechna svá rozhodnutí ke stolkům bodových rozhodčích - jak gesty, tak i slovně a je zodpovědný za následnou kontrolu těchto svých výroků, správně zapsaných do bodovacích lístků.

 Bodový zisk

 - úder rukou na tělo                                                       1 bod

 - úder rukou na hlavu                                                    1 bod

 - kop nohou na tělo                                                       1 bod

 - vyvedení soupeře z rovnováhy podmetem                    1 bod

 - kop nohou na hlavu                                                     1 bod

 - kop ve výskoku do těla                                               1 bod

 - kop ve výskoku do hlavy                                            1 bod

 

Bodová ztráta W – slovní varování                                                    

W – oficiální varování                             -1 pomocný bod

M - mínus bod                                       -1 oficiální bod

Diskvalifikace

     

KD Knock down (počítání)                    -1 pomocný bod

 Penalizaci vyhlašuje ringový rozhodčí vzápětí po spáchání přestupku a může postupně jednomu borci udělit maximálně 1 oficiální varování a 1 mínus bod. Další penalizace už nutně znamená diskvalifikaci. Není podmínkou, že borec musí být potrestán napřed oficiálním varováním. Při závažnějším přestupku může ringový rozhodčí udělit rovnou mínus bod, nebo i borce diskvalifikovat. Udělil-li však rozhodčí borci mínus bod, nemůže už následná penalizace být varování - následovat musí vždy trest vyšší, i kdyby se jednalo o méně závažné provinění. Rovněž tak druhé počítání KD během prvního kola, či třetí počítání během zápasu znamená prohru počítaného borce verdiktem RSC.

 Udělování bodů – písemné protokoly

Na konci kola udělí bodoví rozhodčí následující bodové hodnocení:

 - při rovnosti nebo rozdílu 1-2 pomocných bodů (úderů a kopů)          10 – 10 bodů

 - při bodovém rozdílu 3-7 pomocných bodů                                        10 – 9 bodů

 - při bodovém rozdílu přesahující 8 pomocných bodů                           10 – 8 bodů

Vítězem se stává borec, který má po všech kolech více bodů. Bodové srážky za penalizace jsou odečítány až z oficiálních bodů (např. 10-9 →10-8)

 Bodová shoda

Nastane-li případ, že po vypršení času mají oba borci stejný počet bodů, pak se vítězem stává ten, který:

 1. Vyhrál poslední kolo poměrem min. 10 – 9

 2. Získal více pomocných bodů (úderů, kopů)

 V případě shody i poté přikloní se bodoví rozhodčí k jednomu z borců dle následujících kritérií:

 - převaha v posledním kole

 - lepší aktivita během zápasu

 - více provedených kopů

 - lepší obrana

 - lepší technické provedení

 Nenastoupení k zápasu

Nenastoupí-li borec k zápasu na výzvu rozhodčího, či komentátora soutěže a není-li rozhodčímu znám důvod jeho zdržení (např. ošetřování lékařem, nebo probíhající zápas téhož borce na jiném zápasišti), dá ringový rozhodčí pokyn časomíře k měření nástupního času. Nedostaví-li se borec do 60ti sekund, obdrží oficiální varování. Po 90ti sekundách obdrží mínus bod a nenastoupí-li ani do 120ti sekund, je diskvalifikován. Má-li ringový rozhodčí informace o tom, že borec nastupovat nebude, nemusí nechat měřit nástupní čas a diskvalifikuje borce hned - zároveň vyhlásí jeho protivníka jako vítěze.

 Přerušení zápasu borcem

Potřebuje-li borec přerušit zápas (důvodem může být potřeba ošetření, úpravy výstroje nebo úmysl vzdát zápas), zvedne jednu ruku a vyčká, až ringový rozhodčí zápas přeruší. Pak mu sdělí, nebo ukáže, jaký má problém a ringový rozhodčí následně rozhodne, zda zápas pozastaví. Zneužití tohoto mechanizmu borcem pro zdržování, odpočinek, zjištění informací od kouče apod., je rozhodčím trestáno.

 Ukončení zápasu

Zápas ukončuje ringový rozhodčí na pokyn časoměřiče, že daný čas vypršel. Signál časoměřiče je akustický (gong, zvon, píšťalka apod.). Zápas může být ukončen i před uplynutí časového limitu a to v těchto případech:

Jeden z borců není schopen, po zásahu protivníkem, pokračovat v boji (KO).

Jeden z borců byl potřetí během zápasu (resp. podruhé v 1. kole) počítán (RSC)

Rozhodnutím ringového rozhodčího o naprosté převaze jednoho z borců (RSC), kdy    další pokračování zápasu už nemůže přinést změnu výsledku, ale hrozí nebezpečí ze      zranění.

Diskvalifikací jednoho, či obou borců.

Pro zranění - borec není schopen pokračovat v zápase ani po ošetření.

Z rozhodnutí lékaře, který má právo nechat zápas přerušit i ukončit, má-li dojem, že     zdraví některého z borců je ohroženo.

Vzdáním jednoho z borců - ručník vhozený do ringu koučem, nebo nenastoupení do     dalšího kola.

Bezprostředně po ukončení zápasu vybere ringový rozhodčí bodovací lístky a odvodí z nich výsledek utkání. Povolá pak borce do středu a vyhlásí výsledek směrem k divákům - zvedá ruku vítěznému borci.

 Počet kopů za kolo:

Každý borec musí v každém kole použít minimálně šestkrát techniku kopů. Technika musí být jednoznačně provedena útokem na soupeře a započítává se i v případě, že byla provedena do krytu soupeře. Pro počítání jednotlivých kopů jsou určeni delegovaní rozhodčí. Pokud borec nesplní šest kopů v prvním kole, je upozorněn ringovým rozhodčím o navýšení příslušného počtu kopů pro další kolo. Pokud ani po dalším kole není počet kopů dostatečný, udělí ringový rozhodčí borci -1 oficiální bod. Pokud v prvním kole borec splnil dostatečný počet kopů, ale v druhém počet nesplnil, je upozorněn ringovým rozhodčím o navýšení příslušného počtu kopů pro další kolo. Pokud počet kopů nesplní ani po třetím kole, udělí ringový rozhodčí borci -1 oficiální bod. Pokud borec splnil počet kopů v prvním i v druhém kole, ale ve třetím počet nesplnil, udělí ringový rozhodčí borci -1 oficiální bod.

 

 Pravidla Thaiboxing

1. oblečení a ochranné pomůcky

 - krátké (thaibox) trenýrky a boxerské rukavice 10oz

 - chrániče zubů a genitálií

2. doba zápasu

 - začátečníci D : 3x1.5 minut

 - C-třída : 3x2 minut

 - B-třída : 5x2 minut

 - A-třída : 5x3 minut

3. oficiálně dovolené a nedovolené techniky

dovolené

 - údery(pěstí) do : hlavy, zepředu a ze stran do půl těla, zepředu a ze stran

 - kopy (nohou) do: hlavy, zepředu a ze stran krku, hrudi, břicha a stran trupu

 - kopy (holení) do: vnitřní a venkovní strany stehna (low kicks) hlavy, krku, hrudi, stran    trupu (round kicks)

 - kopy kolenem do: hrudě, stran trupu, břicha, a nohou

Upozornění: jenom v tříde A, B je dovolené používat kopy kolenem na hlavu.

nedovolené - fauly

 - údery hlavou

 - používaní loktů

 - všechny techniky na genitálie

 - úder vnější stranou pěsti, dale pak otočka s tímto úderem

 - klinčování na spodek zad

 - podkopnutí, techniky juda a zápasnické techniky

 - údery vnitřní stranou rukavice

 - pokračování v zápase po povelu “od sebe” nebo “stop” od rozhodčího

 - pokračovaní v zápase pokud je soupeř částečně mimo provazy

 - pokračování v zápase pokud je soupeř na zemi, nebo se dotýka země jinou části těla    než nohama

 - kousaní, plivání, strkání prstů do očí soupeře, vyhýbaní se zápasu, nesportovní chování

 - nízké držení hlavy a útoky tímto stylem

 - simulováni útoku zakázanou technikou (např.kop do genitálií)

 - neuposlechnutí příkazů rozhodčího

Pokud se zápasník dopustí některé zmiňované techniky, bude upozorněn, aby tak nedělal. Pokud zopakuje faul nebo udělá jiný, měl by obdržet oficiálni varování (OV). Tři (3) OV mají za následek diskvalifikaci. Ve výjimečných případech, pokud se dopustí obzvlášť hrubého faulu, dle hodnocení rozhodčího, může být diskvalifikován okamžitě, bez třech OV.

4. udělováni bodů

 - zápasník může dostat od 10, do 9, 8 atd. bodů za kolo. Toto závisí od počtu zásahů které získá

 - efektívni techniky s dopadem jsou počítány jako body, na konci kola se zásahy sčítají a obodují se. Pokud je shoda zásahů, udělí se body komplexnějšímu zápasníkovi. Oficiální Varování (OV) vede k odečtení 1 bodu. Pokud je zápasník počítán do 8, taktéž mu bude sražen 1 bod.

5. knockout/počítání

 - pokud je zápasník knockoutován a je dle mínění rozhodčího schopen pokračovat v zápasu po napočítaní do osmi,může tak učinit s výjimkou :

 - začátečníci a C třída : pokud je počítán do osmi dvakrát ,automaticky zápas prohrává

 - B-třída : pokud je počítán dvakrát do osmi v jednom kole,nebo třikrát celkem, zápas prohrál

 - A-třída: pokud je počítán do osmi třikrát v jednom kole,nebo čtiřikrát celkem,zápas prohrál

6. knockout (KO)

 - zápasník který je knockoutován je počítán rozhodčím.Pokud není schopen pokračovat v zápasu    po napočítaní do osmi,rozhodčí pokračuje počítání do deseti. Zápasník pak prohrál zápas KO.

 - pokud rozhodči uzná za vhodné,může zastavit zápas bez počítání . Toto je případ pokud není zápasník schopen se bránit adekvátně a hrozí mu zranění.zápasník pak prohrál RSC.

 - pokud je zápasník zraněn,může doktor rozhodnout o tom zda není nebezpečné v zápasu pokračovat (Medical Intervention).Zraněný zápasník pak prohrává zápas,pokud není příčinou zranění faul soupeře.V takovém případě zraněný zápasník zápas vyhrál.

 

 

 


  (Admin) Falko 2006